Zenit Wrocław

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DALEJ: „DANE”) PRZEZ

Akademię Siatkówki Zenit Wrocław
 1. Administratorem Danych, jest Akademia Siatkówki Zenit Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Królewiecka 7/19, kod pocztowy: 54-117, wpisana do ewidencji stowarzyszeń zwykłych województwa dolnośląskiego pod numerem 207, posiadająca numer NIP: 8943203755 oraz numer REGON: 524230639 (dalej: „Zenit Wrocław„), email: kontakt@zenitwroclaw.pl
 2. Po wyrażeniu przez Użytkownika stosownej zgody Zenit Wrocław może przetwarzać podane przez Użytkownika Dane w celu przekazywania Użytkownikowi opisanym w statucie stowarzyszenia.
 3. Podane dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia należytego wykonania świadczeń Zenit Wrocław określonych w ust. 2,
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 5. Odbiorcą przekazanych danych osobowych będzie Zenit Wrocław.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Zenit Wrocław oraz do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z nimi związanych w tym w szczególności rozliczeń podatkowych. Zenit Wrocław zwraca uwagę, że w związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rozliczania podatków, okres ten może wynieść do 10 lat,
 7. Podmiot danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 8. Podmiot danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. Podmiot danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bądź innego organu wskazanego do nadzoru – w związku z przetwarzaniem jego danych przez Zenit Wrocław;
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 11. Zenit Wrocław nie podejmuje działań zmierzających do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące prywatności określa Polityka prywatności dostępna pod adresem zenitwroclaw.pl/polityka.