Zenit Wrocław

Klub

KLUB

AKADEMIA SIATKÓWKI ZENIT WROCŁAW

Akademia Siatkówki Zenit Wrocław działa od 2016 roku. Nadrzędnym zadaniem Akademii Siatkówki Zenit Wrocław jest stwarzanie jak najlepszych warunków do szkolenia siatkarskiego dzieci i młodzieży, podnoszenie ich poziomu sportowego oraz wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji.

galeria-1
20190614_182616

MISJA

Nadrzędnym zadaniem Akademii Siatkówki Zenit Wrocław jest stwarzanie jak najlepszych warunków do szkolenia siatkarskiego dzieci i młodzieży, podnoszenie ich poziomu sportowego oraz wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji.

Chcemy wdrażać w najmłodsze pokolenia uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze fizycznej, zarażać je pasją do uprawiania siatkówki, wyzwalać pozytywne emocje oraz uczyć wartości, charakteryzujących dobrego sportowca, czyli szacunku do rywala i gry fair play.

WIZJA

Akademia Siatkówki Zenit Wrocław działa od 2016 roku, prowadzimy zajęcia z dziećmi od wieku przedszkolnego, aby wprowadzić swoich wychowanków w świat siatkówki młodzieżowej. 

Dzięki dużemu doświadczeniu i pracy nieustannie podnosimy jakość szkolenia czego dowodem są również osiągniecia na terenie całego kraju. 

Wierzymy że w kolejnych latach, dzięki wdrożeniu autorskiego systemu szkolenia, rozbudowie bazy sportowej oraz zaangażowaniu, będziemy wychowywać przyszłych reprezentantów kadr województwa i kraju, a nasze drużyny będą rywalizowały na równym poziomie z najlepszymi klubami
w Polsce.