Zenit Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od dnia 10.05.2023

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady na których Akademia Siatkówki Zenit Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Królewiecka 7/19, kod pocztowy: 54-117, wpisana do ewidencji stowarzyszeń zwykłych województwa dolnośląskiego pod numerem 207, posiadająca numer NIP: 8943203755 oraz numer REGON: 524230639 (dalej: „Zenit Wrocław„), będąca operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.zenitwroclaw.pl („strona”) stosuje rozwiązania informatyczne w postaci tzw. plików cookies oraz innych, podobnych, rozwiązań.

Informacje gromadzone przez Zenit Wrocław i sposoby ich wykorzystania

Informacje podawane przez Użytkownika:

Użytkownik odwiedzjący stronę ma możliwość napisania wiadomości do Zenit Wrocław poprzez udostępniony formularz kontaktowy. Proszony jest wówczas o podanie: numeru telefonu, adresu email, imienia i nazwiska. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z działalnością Zenit Wrocław, w szczególności w celu:

 • umożliwienia korzystania ze strony;
 • prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników;
 • badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania strony;
 • administrowania stroną, poprawy jej funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
 • przekazywania informacji związanych ze stroną;
 • weryfikacji zgodności działań Użytkowników z przepisami prawa.

Zenit Wrocław zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji statystycznych (dalej: „Informacje statystyczne”) na podstawie informacji wprowadzanych przez Użytkowników, które to informacje mogą służyć do tworzenia analiz, raportów, zestawień lub innych dokumentów. Informacje statystyczne nie pozwalają na identyfikację pojedynczych osób, ani nie umożliwiają zidentyfikowania podmiotu, którego dotyczą.

Dzienniki serwerów i Protokoły aktywności:

Po uzyskaniu dostępu do strony serwery automatycznie rejestrują informacje o Użytkownikach. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub Użytkownika.

W celu ciągłego polepszania jakości usług, optymalizowania ergonomii strony, odpowiedniego doboru zasobów obliczeniowych do aktualnych potrzeb Użytkowników, wsparcia i optymalizacji dystrybucji, strona generuje „protokoły aktywności”, do których dostęp mają administratorzy strony oraz przedstawiciele Zenit Wrocław. W protokołach tych gromadzone są następujące informacje: data i godzina; adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik; nazwa aktywności (np. zalogowanie, wylogowanie, wygenerowanie oferty – bez podania parametrów wyszukiwania).

W przypadku wystąpienia błędu na stronie zespół techniczny jest o nim automatycznie informowany. Na podstawie informacji o błędzie zespół techniczny może odtworzyć działanie Użytkownika. Jest to konieczne w celu zlokalizowania i zlikwidowania błędu.

Dane wprowadzane do systemu teleinformacyjnego Użytkowników:

Strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować usługi do potrzeb Użytkowników. Cookies, czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym Użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze stroną, z tego urządzenia końcowego.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Zenit Wrocław. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” ze strony, nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Portalu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. udoskonalenia strony, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości strony;

W ramach strony stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony.
 2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika.
 3. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony oraz dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

Zarządzanie plikami cookies:

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies.

Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Portalu. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/czym-wlasciwie-sa-pliki-cookies-ciasteczka-w-przegladarce.

Komunikacja z Użytkownikami

Zenit Wrocław może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję, w tym również poprzez stronę, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać oferowane usługi.

Oprócz wyżej wymienionych celów Zenit Wrocław może wykorzystywać zgromadzone informacje do ochrony praw i własności Zenit Wrocław oraz ochrony Użytkowników.

Informacje pozyskane od Użytkownika mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Ze względu na korzystanie z narzędzi oferowanych przez Google informacje zawarte w logach dostępowych, w tym w szczególności: adres IP użytkownika, określenie rodzaju przeglądarki oraz systemu operacyjnego z jakiego korzysta, mogą być uzyskane przez Google Ireland Limited. Zenit Wrocław informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności Google zamieszczone są pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Strona korzysta z narzędzi oferowanych przez Facebook do polubienia strony i dzielenia się jej treścią, Zenit Wrocław informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności portalu Facebook zamieszczone są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Ze względu na korzystanie z narzędzi zabezpieczenia serwerów informacje zawarte w logach dostępowych, w tym w szczególności: adres IP użytkownika, data i godzina połączenia z serwerem, adres URL będący przedmiotem zapytania, typ i wersja przeglądarki oraz referrer URL (adres strony źródłowej) mogą być uzyskane przez RobHost GmbH. CS informuje, że szczegółowe zasady polityki prywatności RobHost zamieszczone są pod adresem: https://www.robhost.de/data-privacy.html

Bezpieczeństwo informacji

Zenit Wrocław stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony i mają go tylko pracownicy i przedstawiciele Zenit Wrocław, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w imieniu Zenit Wrocław oraz podmioty, które prowadzą obsługę techniczną serwerów, na których dane są gromadzone. Osoby te są związane zobowiązaniami do zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegać mogą odpowiedzialności pracowniczej, cywilnej, a nawet karnej.

Prawa autorskie

Strona oraz jej poszczególne elementy, w tym: zdjęcia, grafiki, materiały pisemne, układ witryny itp. podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie przedmiotowych treści jakimkolwiek osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Zenit Wrocław jest zakazane.

Zmiana danych

Użytkownik może w każdym czasie aktualizować swoje dane osobowe lub inne informacje wprowadzone na stronie wprowadzając zmiany poprzez skierowanie stosownego wniosku do Zenit Wrocław. Wniosek skierowany być może w formie pisemnej – na adres: kontakt@zenitwroclaw.pl.

Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Zenit Wrocław informacje na temat przetwarzanych przez Zenit Wrocław danych osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Zenit Wrocław zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.